Nyckeltal

Fakta och nyckeltal

GlobaltEUSverige
Antal Företag:> 700> 400≈ 35
Omsättning EUR:165,86 miljarder28 miljarder315 miljoner
Omsättning SEK:1575 miljarder265 miljarder3 miljarder
(inkl. moms)
Antal Säljare:104 miljoner

6,4 miljoner> 100 000
Största marknader:Asien
USA
Europa
Tyskland 13,7 md euro
Frankrike 4,1 md euro
England 3,6 md euro
Italien 2,6 md euro
Polen 0,95 md euro

Statistiska nyckeltal

  • Direkthandeln i Sverige har ökat med ungefär 20 % under den senaste tioårs perioden
  • 95 % är på deltid och 5 % är på heltid sysselsatta med direkthandel
  • 80 % är kvinnor och 20 % är män
  • Storleken på direkthandeln i Sverige beskriver den totala handeln inklusive icke medlemmar

Produktfördelning i Sverige

  • Livsmedel, kosttillskott 56,4 %
  • Kosmetik, hud- och kroppsvårdsprodukter 32,2 %
  • Tvätt- och rengöringsmedel, hushållsprodukter 4 %
  • Böcker 2 %
  • Övrigt 5,4 %